O mně

Trochu jiný životopis

Moje cesta objevování sebe sama začala díky euroindiánskému hnutí. Ve svých 14ti letech jsem se konečně setkala s lidmi, kteří vnímali propojení s přírodními silami a se všeobjímající přítomností Velkého ducha. Učarovaly mi tance a hudba indiánských kmenů Severní Ameriky, neboť mi dávaly zažít pocit hlubokého spojení. Po osm let jsem se aktivně věnovala současným pow wow tancům - Women´s Traditional, Jingle Dress Dance a Fancy Shall Dance. Okrajově jsem se též zapojila do zpěvu tradičních písní.

V roce 2009 mi do života vstoupily Tance světového míru vedené tehdy Danou Jirkalovou. Brzy mi bylo jasné, že jsou i mojí cestou. Začala jsem se účastnit pravidelných večerních setkání vedených Ludmilou Chrášťanskou v Praze, i víkendových seminářů a retreatů v Centru Nesměň. V letech 2010 - 2012 jsem prošla Tréninkem v Tancích univerzálního míru pořádaným Ludmilou Chrášťanskou. Díky tomu jsem poznala další úžasné lektorky Barbaru Fatimu Küng, Alice Fateah Saunders a Rahmanu Dziubany. V únoru 2011 jsem se na zimním retreatu ve Skalce u Doks seznámila s učiteli Ariënne a Walim van der Zwan, jichž jsem od té doby studentkou. 

V tomto přelomovém roce jsem byla Danou Jirkalovou přizvána ke spolutvoření letního Kempu tří generací v Tuněchodském mlýně u Stříbra plného tance, zpěvu a rozverných her a hříček. 

Na semináři Vnitřní krása ženy v listopadu 2009 pořádaném Ludmilou Chrášťanskou jsem se seznámila se Sofií Sarras (Pavlou Kalyani Maškovou), která se pro mě stala velkou učitelkou, inspirací a podporou na cestě životem. Od května 2010 jsem se účastnila setkání Světlo ženy a na přelomu dubna a května roku 2011 jsem se s Kalyani vydala do jižní Francie na Putování po stopách Marie Magdalské

Rok 2014, období dramatických zvratů a ztrát, mi otevřel dveře ke zkušenosti podpory mými přáteli (neboť "v nouzi poznáš přítele" platí beze zbytku), taneční sanghy mých mentorů i formální duchovní komunitou Církve československé husitské při kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze. Zdejší farář pan Židlický mi nejen pomohl při vyrovnávání se se ztrátou partnera, ale pozval mě i ke sdílení Tanců přímo ve farním kostele. 

Období hledání pevné půdy pod nohama a znovunalezení smyslu a radosti ze života mi přivedlo v květnu 2016 do cesty nového učitele a přítele rabína Yehoshuu Witta. Díky jeho laskavé podpoře, jsem se znovu nadechla a pustila jsem se též do objevování své rodové historie spletitých česko-německo-židovských vztahů. Měla jsem možnost zažít slavnost Bar Mitzvah u Svaté zdi v Jeruzalémě a prožívat svátky v kruhu milující rodiny a přátel ve Vídni a v Jeruzalémě. Yehoshua byl dlouholetým studentem a spolupracovníkem rabína Shlomo Carlebacha, přezdívaného Zpívající rabín. 

V letech 2014 - 2016 jsem absolvovala výcvik v Tancích světového míru vedený mými mentory a následně jsem v  červnu roku 2016 obdržela oficiální Certifikát lektora Tanců světového míru

Po návratu do kraje mého dětství a určité odmlce od sdílení Tanců světového míru jsem měla to štěstí seznámit se s vynikajícími hudebníky Jakubem Kůstkou a Jiřím Cibulkou z kapely Sayujya a jejich přáteli následujícími učení Sri Swami Vishwanandy. Vytvořil se tak prostor pro novou spolupráci a sdílení. 

Potřeba zdravého a pro mne smysluplného pohybu mne během let přivedla k asijským pohybovým technikám - sestavě Pět Tibeťanů díky knize Petera Keldera, sestavě Osm kusů brokátu díky Petuce Arcimovičové, cvičení Tai Ji s mistrem Zhai Fengem, čchi kungu s Michaelou Sklářovou a různých forem jógy.