Modlitby světa

Meditativní zpěv a tanec 

Taneční meditace Modlitby světa spojují pohyb, živou hudbu a zpěv manter a duchovních textů světa. Jsou jednou z možných cest ochutnání či znovunalezení spojení sami se sebou a s Bohem - Jednotou - Velkým tajemstvím. Pomáhají nám překlenout dogmata a předsudky, léčit bolesti a strachy, a navrátit se do prožívání radosti, hojnosti a lásky.

Většinou se jedná o kruhové tance s daným symbolickým pohybem, který umocňuje význam zpívaného textu. Některé "tance" mají formu meditace v chůzi. Mezi tyto praxe patří nejen formy s duchovním textem, ale i koncentrace na archetypy elementů, planet či duchovní učitele. 

Formální název této duchovní praxe je Dances of Universal Peace - Tance světového míru a Spiritual Walks - Duchovní chůze. 

Setkání živou hudbou doprovází Jakub Kůstka a Jiří Cibulka.

Pohled do historie

Počátky Tanců světového míru spadají do druhé poloviny 60. let 20. stol. Mužem, který se vlastními slovy stal matkou Tanců, byl Samuel L. Lewis. Murshid SAM (akronym súfijského jména Súfí Ahmed Murad) byl ztělesněním jednoty náboženských ideálů - sám židovského původu, byl ordinován a získal nejvyšší iniciaci v súfismu a v zenu, jeho hinduistickým učitelem byl Papa Ramdas, byl známým kabalistou a spoluzakladatelem Řádu MANS - esoterického křesťanského společenství. Byl žákem indického mystika a hudebníka Hazrat Inayat Khana. Působil jako učitel zenu a následně súfismu. 

Na konci svého života se stal učitelem hippies - lidí, kteří pravdivě a upřímně hledali vyšší účel svého života, kteří však k tomu používali špatné prostředky - drogy, jež ve své podstatě nevedou k přetrvávajícím výsledkům a mohou poškodit tělo i mysl. On sám drogy nikdy neužíval a říkával: "Jsem dostatečně blažený, tak jak jsem."

V hudební skupině Hazrat Inayat Khana a jeho bratří působila tanečnice Ruth St. Denis, jež byla jednou z průkopnic moderního tance a především tvůrkyně nového duchovního a mytického tance. "Boží víla", jak jí Murshid SAM říkal, jej naučila, jak nechat pracovat inspiraci - tance nevytvářet, ale "přijímat je přímo ze vzduchu." Katalyzátorem pro snesení Tanců světového míru bylo víření dervišů, které SAMovi ukázal Pir Vilayat po svém návratu z Turecka. První tanec dervišského cyklu vznikl v roce 1967 nebo 1968. Plně se jim Murshid SAM věnoval až do své smrti v roce 1971. V Tancích viděl dar pro světový mír, který může přijít pouze tehdy, začne-li mít člověk mír uvnitř sebe, začne-li ho vyzařovat a žít. 

Murshid Samuel L. Lewis (Súfí Ahmed Murad Chisti), 1896 - 1971. "Matka" Tanců světového míru.

Ruth St. Denis, 1879 - 1968. Průkopnice moderního tance a pramáti Tanců světového míru. 

Hazrat Inayat Khan (1882 - 1927). Indický mystik a hudebník, praotec Tanců světového míru.

Pir Vilayat (1916 - 2004). Nejstarší syn Hazrata Inayata Khana, zakladatel a lídr Súfijského řádu západu, otec Tanců světového míru.