Refaeinu

Zpívejme, tančeme, dýchejme, žijme!

Vydejte se se mnou objevovat moudrost duchovních tradic světa a prožít ji skrze své tělo v tanci a zpěvu ve společné vibraci účastníků s Modlitbami světa nebo se jen nechte koupat v jejich zvuku v podání Concerto

Slovy Refa´Aynu - Refa´enu - Refaeinu* začíná židovská modlitba, která je součástí denní modlitby Amidah. Připomíná nám, že uzdravení na fyzické úrovni jde ruku v ruce s uzdravením na úrovni duchovní. Jejím zdrojem je Kniha Jeremiášova 17:14. 

" Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn - má chvála patří Tobě!"

Léčivá síla hudby a zpěvu je známa již od starověku. V naší době zažívá renesanci v podobě různých forem muzikoterapií. Pro mne je důležitý duchovní přesah nebo spíše spirituální složka hudby a zpěvu, která nás vede k sobě a ke spojení s Vyšší mocí. Právě v tom vnímám skutečný zdroj zdravého žití. 

*různé formy transkripce hebrejštiny